Vid varje avdelning på institutionen finns studie- och karriärvägledare som är specialiserade inom institutionens ämnesområde. Du är välkommen att kontakta studievägledare på respektive avdelning med alla frågor som gäller din utbildning eller kurs. Hos studievägledaren kan du till exempel få upplysningar om förkunskapskrav för att börja läsa en kurs, hur undervisning och examination är upplagda, diskutera uppläggning av dina studier och ansökningsförfarande.

I ärenden som inte är ämnesspecifika kan du vända dig till Stockholms universitets allmänna studie- och karriärvägledning. Vägledningen är till för dig som funderar på att börja studera, redan är student eller nyligen avslutat dina studier vid Stockholms universitet.