Har du tidigare studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte kan du ansöka om tillgodoräknande av hela eller delar av utbildningen i din examen. För att en bedömning skall göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet.

Om du vill tillgodoräkna en kurs eller en del av kurs som ingår i ditt huvudområde eller i ett annat ämne som är obligatoriskt eller ska ingå i din examen ska du lämna in en ansökan om tillgodoräknande till ämnets studierektor. Du hittar kontaktuppgifter till institutionens studierektorer på sidan Studierektorer. Ta kontakt med ämnets studierektor för att få vägledning redan innan du lämnar in en ansökan om tillgodoräknande.

Om du vill få tidigare studier prövade för tillgodoräknande som valfria kurser eller breddningsstudier i en kandidatexamen kontaktar du Studentavdelningen.

Se Stockholms universitets centrala webbsida för generell information om tilldogoräknanden samt kontaktuppgifter till Studentavdelningen.

Ansökan om tillgodoräknande av högskoleutbildning (162 Kb)