Nybörjarkurs I, 1-15 hp:

Svenska B/Svenska som andra språk B. Betyget ska vara lägst Godkänd /3.

Nybörjarkurs II, 1-15 hp:

Avslutad Nybörjarkurs i tyska I.

Läsfärdighet, 1-7.5 hp:

90 hp i annat ämne än tyska. Inga förkunskaper i tyska.

Affärskommunikation, 1-7.5 hp:

Svenska B/Svenska som andra språk B samt tyska lägst C-språk B/steg 3. Betyget ska vara lägst Godkänd/3 i vart och ett av dessa ämnen. Behörigheten i tyska kan också utgöras av godkänd Nybörjarkurs i tyska II från Stockholms universitet.

Tyska i tal och skrift, 1-7.5 hp:

Svenska B/Svenska som andra språk B samt tyska lägst C-språk B/steg 3. Betyget ska vara lägst Godkänd/3 i vart och ett av dessa ämnen. Behörigheten i tyska kan också utgöras av godkänd Nybörjarkurs i tyska II från Stockholms universitet.

Tyska I, 1-30 hp:

Svenska B/svenska som andra språk B. Tyska lägst C-språk B/steg 3 eller Nybörjarkurs i tyska II. Betyget ska vara lägst Godkänd/3 i vart och ett av dessa ämnen.

Tyska II, 31-60 hp:

I princip godkänt resultat från Tyska I dock minst 24 hp (godkänt skriftligt referatprov inräknat) alternativt 27 hp (allt utom det skriftliga referatprovet godkänt)

Kandidatkurs, 61-90 hp:

Avslutad kurs Tyska II, eventuellt med undantag för Språkhistoria eller Skriftligt referatprov.

Magisterkurs, 91-120 hp:

Avslutad kandidatkurs.

Masterkurs, 121-150 hp:

Avslutad magisterkurs.

Behörigheten kontrolleras i samband med registreringen i början av terminen.

För eventuell dispens från förkunskapskraven kontakta studierektor Anna Callenholm.