Anmälningsperioder

Höstterminen 2018: 15 mars – 16 april, sen anmälan öppnar 13 juli
Vårterminen 2019: 17 september – 15 oktober

Läsåret 2018–2019

Höstterminen 2018: 2018-09-03 – 2019-01-20
Vårterminen 2019: 2019-01-21 – 2019-06-09

Läsåret 2019–2020

Höstterminen 2019: 2019-09-02 – 2020-01-19
Vårterminen 2020: 2020-01-20 – 2020-06-07