Undervisningen sker med hjälp av e-mötestjänsten Zoom och lärplattformen Athena eller motsvarande. Dock måste alla som läser hos oss vara beredda på att salstentorna i möjligaste mån kommer att ordnas på campus i Frescati.

Information för respektive kurs kommer att finnas på kurssidorna i utbildningskatalogen eller på våra webbsidor. Alla antagna studenter får mer detaljerad information i välkomstbrevet som går ut efter andra antagningsbeskedet.

Universitetets samlade information om Coronapandemin och hur den påverkar olika verksamheter finns att läsa på su.se/corona

Mer information om att studera hemifrån hittar du på su.se/livetpadistans