Examen

När du är klar med dina studier ska du ansöka om examen.

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda.

 

Examenskrav

  • Lokala examensbeskrivningar – gäller för dig som påbörjat dina studier inom huvudområdet HT16 eller senare. Här hittar du listan på huvudområden och de tillhörande lokala examensbeskrivningarna  

Lokala examensbeskrivningar

  • Vilka examensregler gäller för dig som börjat studera huvudområdet innan H16? 

Examensregler

 

Så ansöker du om examen

Du ansöker om examen via universitetets examensenhet, här hittar du information om hur du gör din ansökan.

Ansök om examen

 

Kontakt

Studentexpedition
Anna-Karin Olsson
E-post: socant@socant.su.se
Telefon: 08-16 33 77
Studentexpeditionen är stängd tills vidare

Studievägledare
Vid allmänna frågor om studier kontakta: 
Simon Johansson
Telefon: 08-16 37 90
E-post: studievagledare@socant.su.se

Studierektor grundnivå
Vid frågor som rör grundutbildningen och den fristående kursen 'Kvalificerad arbetspraktik' kontakta:
Anna Gustafsson
E-post: studierektorgrund@socant.su.se
Telefon: 08-16 15 74

Studierektor avancerad nivå och forskarnivå
Vid frågor om masterstudier och forskarutbildning kontakta:
Eva-Maria Hardtmann
E-post: eva-maria.hardtmann@socant.su.se
Telefon: 08-16 32 02

Studierektor och koordinator för Global utveckling
Vid frågor om studier inom programmet Global utveckling:
Paula Uimonen
Telefon: 08-16 33 74
E-post: paula.uimonen@socant.su.se

Pressfrågor 
Lovisa Wahlsten
Kommunikatör
E-post: lovisa.wahlsten@socant.su.se 

Studentexpedition
Studievägledare
På denna sida