Infrastruktur

Forskningen på Stockholms universitets demografiska avdelning - SUDA bygger till stor del på svenska registerdata.

Folksamling i silhuett.
Foto: Timon Studler/Unsplash

Mycket av Sveriges forskning inom demografi är möjlig tack vare de registerdata över befolkningen som finns tillgängligt via SCB och de tidigare svenska kyrkböckerna med mera. Sveriges system för att lagra registerdata utgör unikt material för demografer.

Mycket av SUDA:s forskning bygger på samlat material från projekten Family Change, Ageing Well och Migrant Trajectories projekten. Datan lagras hos SCB och är tillgänglig för SUDA:s forskare genom SCB:s Micro-Online Access System, MONA. 

Läs mer här om demografisk data (engelsk sida).

På denna sida