Forskningsämnen

Sociologi är läran om hur mänskliga samhällen fungerar, utvecklas och organiseras. Ämnet bidrar till förståelsen av hur människors liv påverkas av bland annat genus, social bakgrund och etnicitet. Demografi är en tvärvetenskaplig disciplin som fokuserar på studier av befolkningen, dess storlek, sammansättning och förändring.

Nedan finner du Stockholms universitets forskningsämnen inom sociologi och demografi. Klicka på varje forskningsämne för att veta mer.

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde