Stockholms universitet

Sök i planarkiv

I planarkivet finns fastställda kursplaner och utbildningsplaner.
Om planerna har reviderats finns även tidigare fastställda versioner här.

För att söka fram kurser och program aktuella för ansökan,
se Utbildningskatalogen.

Planarkivet för utbildningar på SU