Språk, mångfald och arbetsliv: Språkvetenskap för rekrytering, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar språkvetenskapliga perspektiv på det mångkulturella arbetslivet. - Är de språkkrav som ställs vid rekrytering funktionella? Kan vi mäta kommunikativa färdigheter på ett adekvat sätt? Vilken roll kan omedvetna attityder och förväntningar tänkas spela i rekryteringsprocessen? Hur undviker vi diskriminering på språkliga grunder?

Kursen ges på distans utan campusträffar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen