Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Modevetenskap - masterkurs

Avslutande kurs på avancerad nivå inom Masterprogram i modevetenskap. Studenten författar ett självständigt examensarbete om 30 hp inom ett med handledare överenskommet ämnesområde. Examensarbetet ventileras på seminarium.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.