Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Det kritiska tänkandets traditioner

Vad innebär det att tänka kritiskt? Vad är det ”kritiska” i ett kritiskt tänkande? Kursen ger en grundläggande introduktion till det kritiska tänkandets historia.

Historiska nyckeltexter författade under 1700- och 1800-talen (av Kant, Marx, Nietzsche m.fl.) läses parallellt med centrala sentida kommentarer (Benjamin, Derrida, Foucault m.fl.). Härigenom ger kursen såväl en grundläggande orientering i kritiska traditioner som kunskap om hur dessa traditioner ständigt aktiveras och omprövas i nya samhälleliga och historiska sammanhang. Med utgångspunkt i en förståelse av kritiskt tänkande som en praktik snarare än en teori eller metod ges en rad olika perspektiv och färdighetsträning som skapar förutsättningar för den studerandes eget kritiska tänkande.