Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Det kritiska tänkandets traditioner

Vad innebär det att tänka kritiskt? Vad är det ”kritiska” i ett kritiskt tänkande? Kursen ger en grundläggande introduktion till det kritiska tänkandets historia.

Historiska nyckeltexter författade under 1700- och 1800-talen (av Kant, Marx, Nietzsche m.fl.) läses parallellt med centrala sentida kommentarer (Benjamin, Derrida, Foucault m.fl.). Härigenom ger kursen såväl en grundläggande orientering i kritiska traditioner som kunskap om hur dessa traditioner ständigt aktiveras och omprövas i nya samhälleliga och historiska sammanhang. Med utgångspunkt i en förståelse av kritiskt tänkande som en praktik snarare än en teori eller metod ges en rad olika perspektiv och färdighetsträning som skapar förutsättningar för den studerandes eget kritiska tänkande.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämning av en skriftlig uppgift och muntlig presentation vid seminarier.

  Examinator

  Hösten 19

  Victoria Fareld

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@idehist.su.se

  Studentexpedition

  expedition.ike@su.se