Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Plats, identitet och migration

  • 7,5 hp

Kursens viktigaste teman är plats, identitet och migration. Betoningen ligger på hur migration påverkar plats,identitet och social förändring. med hjälp av lokala och internationella exempel diskuteras hur samhällenskapas, erkänns, vidmakthålls och är belägna som ett resultat av interaktioner mellan människor och platser.Studenterna uppmuntras att kritiskt granska hur våra relationer med identitet och plats förändras över tid ochpå olika platser genom att använda media och litteratur.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.