Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kinesiska, kandidatkurs

Kursen innehåller sjätte terminens studier i modern standardkinesiska (putonghua) och skrivandet av ett examensarbete.

Kursen ger utbildning i de formella och teoretiska krav som ställs på en kandidatuppsats samt vidareutvecklar förmågan till självständigt arbete och redovisning på god akademisk nivå.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre moduler varav den sista omfattar ett examensarbete.

  Delkurser

  1. Kinesisk textläsning, 7,5 hp.
  Modulen behandlar läsning, översättning, tolkning och sammanfattning av texter omfattande kinesisk prosa, poesi och facktext skriven under 1900-talet eller senare.

  2. Seminarieserie, 7,5 hp.
  Modulen stöder studenten under författandet av examensarbetet genom att bland annat diskutera problem avseende att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom Asiens språk och kulturer och att självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder och forskningsetiska normer. Under modulens gång diskuteras och analyseras de föreskrivna utkast till examensarbete som studenterna har lämnat in. Diskussion om utkasten sker dels enskilt mellan student och lärare, dels i grupp. Den gemensamma diskussionen av utkasten och återkopplingen på desamma är en viktig del av lärandeprocessen.

  3.  Examensarbete, 15 hp.
  Delkursen syftar till att ge studenterna erfarenhet av att självständigt utföra ett vetenskapligt arbete (examensarbete) inom en given tidsram.
  Författaren av examensarbetet förväntas också beakta handledarens synpunkter samt den återkoppling som framkommer i diskussion med andra studenter under seminarieserien.

  Studenten förväntas analysera och citera från cirka 30 A4-sidor källtext skriven på kinesiska i sitt examensarbete.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och uppsatshandledning.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor finns i läroplattformen Athena.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Modulen Kinesisk textläsning examineras genom 3-5 inlämningsuppgifter som lämnas in under modulens gång.

  Modulen Seminarieserie examineras genom inlämning av minst tre uppsatsutkast under kursens gång samt deltagande i den gemensamma diskussionen av uppsatsutkasten under kursens gång.

  Modulen Examensarbete examineras genom ett skriftligt examensarbete samt ventilering av det skriftliga examensarbetet och opponering på en annan students examensarbete.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen uppdateras och finns tillgänglig närmare kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Kinas språk ock kultur?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Johan Fresk
  Rum 107, Kräftriket 4B
  08-16 36 20