Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Praktik inom konstvetenskap med inriktning mot teknisk konstvetenskap

Denna kurs ingår i Internationellt masterprogram i konstvetenskap: Teknisk konstvetenskap och konstmuseet.

Kursen utgör en praktikperiod motsvarande 10 veckors heltidsarbete på en institution vars verksamhet är relevant för utbildningsprogrammets målsättning.

Praktikperioden innebär att du följer och deltar i det dagliga arbetet på valfri praktikplats med relevant verksamhet. Praktikplatsen måste vara godkänd av programansvarig innan praktiken får påbörjas. En handledare utses på praktikplatsen. Under kursen lär du dig att reflektera kritiskt över de praktiska erfarenheterna i förhållande till de teoretiska perspektiv som behandlats inom tidigare kurser i programmet.