Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Gilles Deleuze - filosofi, politik, estetik

Kurs på avancerad nivå i litteraturvetenskap, vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till dina studier vid Institutionen för kultur och estetik. Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Institutionen för kultur och estetik ligger i bruna tegelbyggnader.
Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet

Webbaserad undervisning

Med anledning av covid-19 har institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning hela vårterminen 2021.

Förutsättningarna kan förändras och uppdateringar kommer att tillhandahållas på institutionens hemsida och på kurssajterna i Athena.

Undervisning online ges via Zoom
Våra lärare använder sig av E-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan ditt första undervisningsstillfälle, det är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet. Den kursansvarige läraren ger via kurssajten på lärplattformen Athena dig instruktioner om hur undervisningen läggs upp. 

Läs mer om att studera hemifrån

Råd till dig som pluggar hemma


Registrering

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig under kursens registreringsperiod. Majoriteten av våra kurser använder webbregistrering. Om du har problem att registrera dig behöver du kontakta studentexpeditionen innan sista registreringsdag: expedition.ike@su.se.

Registrering för kurser som börjar under period 1 (från och med 18/1)
Idéhistoria: 4/1 – 11/1
Konstvetenskap: 4/1 – 11/1
Litteraturvetenskap: 4/1 – 11/1
Musikvetenskap: 4/1 – 18/1
Teatervetenskap: 4/1 – 11/1
Registrering för kurser som börjar under period 2 (från och med 23/3)
Idéhistoria: 4/1–16/3
Konstvetenskap: 4/1 – 1/3
Litteraturvetenskap: 4/1 – 16/3
Musikvetenskap: 4/1 – 23/3 
Teatervetenskap: 4/1 – 16/3 

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med studentexpeditionen eller studievägledaren.


Athena och kursmaterial

Institutionen använder sig av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter. Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto. Där kommer du att hitta lektionsplanering och kursmaterial senast en vecka före kursstart. Schema och litteraturlista finns längre ner på den här sidan.


Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta även studievägledaren för ditt ämne i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Efter att ha stått i skuggan av samtida poststrukturalistiska och postmoderna teorier under 1900-talets senare årtionden har Gilles Deleuzes filosofi blivit allt mer uppmärksammad under 2000-talet. Denna filosofi erbjuder en både bred och djup ingång till interdisciplinära studier då han skriver fram alternativa ingångar till litteratur, konst, film och musik.

Kursen om Deleuze gör det möjligt för studenter som specialiserar sig i olika humanistiska ämnen att mötas och tillsammans reflektera kring olika konstformers relation till varat och existensen både i ett historiskt, filosofiskt perspektiv och i en samtida, politiskt kontext.

 • Kursupplägg

  Kursens mål är att presentera huvuddragen i Gilles Deleuzes filosofiska arbeten i kombination med att ge en fördjupad insikt i specifika intresseområden och frågeställningar. Med utgångspunkt i Deleuzes verk om andra filosofer, om politiska teorier och om olika estetiska uttryck - såsom litteratur, konst och film – diskuteras såväl hans specifika bidrag till filosofin, den politiska teorin och estetiken som hur dessa fält, enligt Deleuze, hänger ihop.

  Kursen är fristående, på avancerad nivå, och omfattar 7,5 högskolepoäng.
  Kursen ges på halvfart (dagtid). Arbetsinsatsen uppskattas till 20 timmar i veckan för halvfartsstudenter. Kursen omfattar 8 undervisningstillfällen à 2 timmar per tillfälle fördelade på tio veckor. Detta innebär att du utöver undervisningen bör ägna cirka 18 timmar per vecka åt att läsa och bearbeta kurslitteraturen, förbereda dig inför seminarierna samt skriva och bearbeta examinationsuppgiften.
  Under vårterminen 2021 är kursen uppbyggd kring webbundervisning.

  Undervisning

  Vissa terminer erbjuds kursen med undervisning i form av en serie seminarier som ej är obligatoriska. Andra terminer erbjuds den som en kurs med egen inläsning, varvid studenten kan träffa examinatorn vid ett introduktionstillfälle samt ha mejlkontakt. För information om vilken undervisningsform som är aktuell för terminen hänvisas till institutionens hemsida www.su.se/ike/litteraturvetenskap. Informationen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Under vårterminen 2021 är kursen uppbyggd kring webbundervisning.

  Webbundervisningen ges i form av seminarier.
  Seminarierna är en interaktiv undervisningsform som förutsätter att du är väl förberedd och deltar aktivt i diskussionerna. Du förväntas att i förväg ha läst den kurslitteratur som ska tas upp på seminariet, vilket är nödvändigt för att diskussionen i det digitala klassrummet ska bli produktiv.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift.

  Vårterminen 2021 examineras kursen genom hemtentamen.
  Det är viktigt att ligga i fas med inläsningen av kurslitteraturen för att du, när hemtentamen tillgängliggörs, ska kunna fokusera på arbetet med denna. Du skriver sedan hemtentan med utgångspunkt i dina anteckningar men har också tillgång till kurslitteraturen.
  Omtenta för kursen äger rum cirka 10 veckor efter deadline på den ordinarie hemtentan. Datum för omtentamen finns angett i schemat från kursstart. Om du skulle behöva tentera ännu en gång, erbjuder vi två uppsamlingstillfällen per läsår (i januari och augusti). Till dessa krävs föranmälan, som skickas till studievägledaren.
  Betygskriterierna (som finns tillgängliga på Athena) är kopplade till kursens lärandemål. Kursens lärandemål är som följer:
  Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:
  – redogöra för huvuddragen i Deleuzes filosofi
  – diskutera och kritiskt reflektera över centrala teoretiska och metodologiska frågeställningar
  i denna filosofi
  – diskutera och kritiskt reflektera över Deleuzes förståelse av estetik och politik
  – använda och problematisera begrepp ur Deleuzes verk

  Examinator

  Kursens examinatorer under vårterminen 2021: Frida Beckman och Ingemar Haag

  Examinatorer i Litteraturvetenskap, vårterminen 2021 (75 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista. Gilles Deleuze: filosofi, politik, estetik (166 Kb)

 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation i PDF-format (218 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@littvet.su.se