Gilles Deleuze - filosofi, politik, estetik, 7,5 hp

Om utbildningen

Efter att ha stått i skuggan av samtida poststrukturalistiska och postmoderna teorier under 1900-talets senare årtionden har Gilles Deleuzes filosofi blivit allt mer uppmärksammad under 2000-talet. Denna filosofi erbjuder en både bred och djup ingång till interdisciplinära studier då han skriver fram alternativa ingångar till litteratur, konst, film och musik. Kursen om Deleuze gör det möjligt för studenter som specialiserar sig i olika humanistiska ämnen att mötas och tillsammans reflektera kring olika konstformers relation till varat och existensen både i ett historiskt, filosofiskt perspektiv och i en samtida, politiskt kontext.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen