Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Akademisk svenska för andraspråkstalare

Vill du bli bättre på att skriva? Tycker du att det är svårt att sätta ord på dina tankar? I den här kursen får du som har svenska som andraspråk öva på att läsa och skriva akademiska texter. Du får också öva på att tala i akademiska sammanhang och lära dig att analysera akademiskt språkbruk.

Studenter sitter i hörsal. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Språket är nyckeln till att lyckas med dina studier på universitetet. De flesta utbildningar kräver att du kan läsa långa texter och skriva tydliga texter. Kursen Akademisk svenska för andraspråkstalare är ditt första steg. Du utvecklar ditt läsande och skrivande i ett akademiskt sammanhang och blir en säkrare talare.

Förutom att du får praktisk övning i att läsa, skriva och tala får du lära dig om språket. Vad är det egentligen som gör en akademisk text akademisk? Hur talar vi på ett seminarium på universitetet och hur skiljer det sig från andra samtal? 

När du har läst kursen har du de kunskaper och färdigheter som krävs för att lyckas med dina framtida studier – oavsett vad du vill bli!

Saknar du behörighet i svenska, eller vill du börja på en mer grundläggande nivå? Då kan du istället söka kursen Svenska som främmande språk – Förberedande kurs.

Svenska som främmande språk – Förberedande kurs