Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Marknadsjuridiska perspektiv

Kursen behandlar det medie- och marknadsrättsliga systemet samt dess olika och ibland motstridiga intressen. De rättsområden som primärt berörs är marknadsföringslagstiftningen och den immaterialrättsliga lagstiftningen.

Marknadsföringslagstiftningen reglerar hur reklam och annan marknadsföring måste utformas för att inte vara olaglig. De immaterialrättsliga frågor som behandlas i kursen har sin fokus på upphovsrätt, design och varumärken. Särskilt vikt läggs vid hur dessa immaterialrätter används i praktiken som skydd och konkurrensmedel.

I förhållande till ensamrätterna behandlas också vissa aspekter av regleringen av
företagshemligheter. Vidare berörs frågor rörande den svenska offentliga rättens förhållande till det medie- och marknadsrättsliga systemet, i synnerhet yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen, skyddet för den personliga integriteten och offentlighetsprincipen.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier.

  Deltagandet vid undervisning är inte obligatorisk. Observera dock att lärandemål 2 endast kan uppfyllas genom att examinationsmomentet rättsfallsseminarium genomförs.

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 högskolepoäng.

  Undervisningsspråk är svenska.

  Examination

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig tentamen: examinerar lärandemål 1, 3 och 4; utgör 75% av total kurspoäng.
  2. Rättsfallsseminarium: examinerar lärandemål 2 och 4; utgör 25% av total kurspoäng.

  Läs mer om examination i kursens kursplan.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig: Pamela Storr

  Kurskoordinator: Siba Al-Shammaa