Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialantropologisk metod

Antropologisk metod sätter fältarbetet i fokus. Denna kurs är inriktad på hur fältarbete bedrivs, på olika former av kunskapsinsamling och på vad deltagande observation innebär i praktiken.

Kursen omfattar både det praktiska utförandet och insamlandet av data i fält och de teoretiska, praktiska och etiska aspekterna av skrivandet. Deltagarna ges möjlighet att träna på att utföra de olika moment som ingår i fältarbetet.

  • Kursupplägg

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.