Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Socialantropologisk metod

Antropologisk metod sätter fältarbetet i fokus. Denna kurs är inriktad på hur fältarbete bedrivs, på olika former av kunskapsinsamling och på vad deltagande observation innebär i praktiken.

Kursen omfattar både det praktiska utförandet och insamlandet av data i fält och de teoretiska, praktiska och etiska aspekterna av skrivandet. Deltagarna ges möjlighet att träna på att utföra de olika moment som ingår i fältarbetet.