Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturteori och transnationell teater I

 • 7,5 hp

Kursen ger studenterna kunskaper för att förstå, analysera och utvärdera samtida och historiska teaterpraktiker inom det alltmer globala och transnationella kulturområdet. Undervisningsspråk är engelska.

Kursen innefattar kulturteori, postkolonial och interkulturell teori samt transnationell kritisk teori om konst och teater. Du får lära dig att tillämpa vetenskapliga arbetsnormer och etik på området.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och gruppövningar. Dessa är obligatoriska.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen.

 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@teater.su.se