Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barns utveckling och lärande - kurs inom ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning, ULV, termin 2.

Kursen tar sin utgångspunkt i ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv med förankring i psykologi, pedagogik, neurovetenskap och lingvistik och erbjuder en tvärvetenskaplig förståelse av barns utveckling och lärande. I fokus står samspelet mellan förskolebarns fysiska, kognitiva, språkliga, emotionella och sociala utveckling.

Aktuell forskning med relevans för förskolans praktik presenteras likväl som didaktiska strategier för barns utveckling och lärande i enlighet med förskolans styrdokument. Under kursen utvecklas studentens förmåga att reflektera över villkoren för barns utveckling och lärande i relation till teorier, styrdokument och förskollärarprofessionen.

Kursen samläser med Förskollärarprogrammet - UB106Y.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT21: vecka 18-22 (3/5 – 4/6)
  HT21: vecka 48-2 (2/12 - 14/1)

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.
  Kursbeskrivning VT21 UB36UU (49 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, och grupparbete. En webbaserad lärplattform används i kursen. Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller. Frånvaro vid obligatoriska moment kompletteras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  Stockholms universitet öppnar stegvis upp för undervisning på campus under hösten. Men största delen av undervisningen kommer fortsatt att ske webbaserat för att minska risken för smittspridning. Mer om undervisningen på BUV relaterad till covid-19.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift. 

  Exempel studieplanering - kursen UB36UU

  Examination

  Examinationstillfälle VT21 (studenter antagna VT21 och tidigare terminer)
  Skriftlig digital hemtentamen: 2/6 2021, kl. 9.00-12.00.
  Obligatoriska uppgifter: uppgifterna genomförs och redovisas kontinuerligt under kursens gång (se vidare info i Athena > Planeringar)

  Studenter från tidigare terminer - anmälan görs senast den 24/5 2021 till brian.davies@buv.su.se.

  Omexamination VT21
  Skriftlig digital hemtentamen sker 10/8 2021. Anmälan görs senast den 22/6 2021 på https://www.student.ladok.se/

  Inlämning av icke avklarad obligatorisk uppgift för studenter VT21 och tidigare kursomgång sker senast den 10/8 2021. Anmälan görs senast den 6/8 2021 till brian.davies@buv.su.se.

   

  Examinator

  Vårterminen 2021: Lena Aronsson, e-post: lena.aronsson@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  VT21 schema (OBS! Små ändringar kan förekomma)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig och examinator: Lena Aronsson, e-post: lena.aronsson@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör: Brian Davies, e-post: brian.davies@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

  Studentinformation:

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen