Avhandlingar & publikationer

Pia Nordin. Foto: Privat

Redigering, tryckerikontakt, DiVA

Kommunikatör Pia Nordin

E-post: pia.nordin@su.se
Tfn: 08-16 31 42

Cecilia Falk. Foto: Pia Nordin

Doktorandkontakt, redaktör skriftserier och avhandlingar

Professor Cecilia Falk

E-post: cecilia.falk@su.se
Tfn: 08-16 23 92

Pia Nordin. Foto: Privat

Redigering, tryckerikontakt, DiVA

Kommunikatör Pia Nordin

E-post: pia.nordin@su.se
Tfn: 08-16 31 42

Nya avhandlingar

Våra nyutkomna avhandlingar hittar du under Publikationer.

Avhandlingar i databasen DiVA

Sedan 2003 finns våra doktors- och licentiatavhandlingar i Stockholms universitets publikationsdatabas DiVA.

Lite historik

Filosofie doktorsgrad infördes 1870, och ersattes av filosofie doktorsexamen 1969. Institutionen för nordiska språks första doktorsavhandling kom 1936: "Om det grammatsika subjektet. En semologisk och morfologisk studie" av Isak Wallin. 

Högre seminarier och kollokvier
Bakom bokhyllan
Svensk mediedatabas
Anekdot
SU Play
Crosstalks

FB Svefler

facebook
YouTube