Det svenska språksystemet

Fonologi

På institutionen bedrivs forskning om svenskans prosodiska hierarki, om relationen mellan språk och versmetrik, om egenskaper hos språk som har både tonaccent och betoningsstruktur, om dialektutjämning i ett fonologiskt perspektiv