Läs mer http://www.ips.gu.se/forskning/forskningsprojekt/cliss/

Projektledare: Liss Kerstin Sylvén

Deltagare: Maria Lim Falk m.fl., se: Projektmedlemmar CLISS

Finansiär: Vetenskapsrådet, projektnummer: 721-2010-5376