Projektet studerar de olika språk- och kunskapsvärldar som möter lärarstudenter under utbildningen och analyserar de överväganden och förhandlingar som studenter ställs inför på grund av olika forskningsämnens skrivtraditioner. Dessutom förhåller sig utbildningen och studenterna hela tiden till läraryrkets praktik, och stora delar av utbildningen består av pedagogiska kurser.

Sammantaget möter studenterna en mängd olika kunskapstraditioner och skrivkulturer som de måste hantera bland annat när de skriver examensarbete. Förutom Stockholms universitet deltar två andra universitet i Sverige och ett i Norge.

Medarbetare på Institutionen för svenska och flerspråkighet: Mona Blåsjö och Olle Josephson.

Finansiär: Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté

Finansieringstid: 2012–2015

Publikation 2017: Kampen om texten