Projektet är en del av en stor satsning på nyanlända elevers lärande som innehåller tre olika projekt – kartläggning, bedömning och kompetensutveckling. Sedan våren 2014 pågår projektet som ska ta fram en bedömningsmodell för nyanlända elevers utveckling i svenska. Svefler och ISD ger också uppdragsutbildning för kompetensutveckling av lärare där Centrum för tvåspråkighetsforskning ansvarar.

Projektledare: Judith Chrystal

Projektdeltagare: Vendela Blomström, Maria Eklund Heinonen (Uppsala), Ulla Damber (Umeå), Brigitte Harms, Annika Spolin, Gunlög Sundberg, Gustav Wallentin.

Projektperiod: 1 år (2014–2015).