Projektledare: Kristina Svartholm (Institutionen för lingvistik)

Medarbetare: Sara Ottersten