Projektledare: Anna Vogel

Finansieringstid: ca 20092013

Finansiär: Svenska Akademien, Vitterhetsakademien, med medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftels