Liksom snickaren använder hammare och tumstock så använder forskaren sådant som tabeller, modeller, begrepp, teorier och resonemang. Vissa av dessa redskap kan även finnas i allmänspråket och i vardagliga sammanhang (liksom inom flera olika akademiska ämnen), men användningen av ett visst redskap är alltid mer eller mindre specifik och anpassad för ett visst ämne.

Citat förekommer till exempel både i vardagsspråket och i vetenskapliga texter, men att citera någon kan knappast betraktas som ett och samma redskap i dessa båda sammanhang. [...]

Läs mer

Se Bifogade filer nedan.

Projektledare: Hans Strand

Medverkande: Mona Blåsjö, Christine Räisänen (Chalmers, Göteborg), Åsa Mäkitalo (Göteborgs universitet)

Finansieringstid: 20062008 (men projektet pågick till vt 2010).