2019

Parallella språk och hotad privatsfär. Kommunikation på kommersiella företag. Presentation vid konferensen Forum för arbetslivsforskning (FALF), Norrköping, juni 2019. Mona Blåsjö, Sofia Johansson. Book of abstracts.

”Så där kan jag gå in och leta i stället för att skicka ett mejl till dig?!” Att dela texter som digital skriftpraktik i arbetslivet. Presentation vid konferensen Forum för textforskning, Uppsala, juni 2019. Mona Blåsjö.

Kommunikation och språkanvändning på företaget – rapport från ett pågående forskningsprojekt. Återkopplande presentation på ett av de deltagande företagen, juni 2019. Mona Blåsjö, Carla Jonsson.

Discourses around a global intranet: Language ideologies and attitudes in an international company. Presentation vid symposiet Analyzing Ideologies, Attitudes and Power in Language Contact Settings, Stockholms universitet, maj 2019. Mona Blåsjö, Carla Jonsson.

The Olympics and the 'semla' bun – Locality and translocality in complex workplace communication. Presentation vid konferensen Interaction and discourse in flux: Changing landscapes of everyday life, Oulu universitet, april 2019. Mona Blåsjö.

Nexusanalys av språkpolicyarbete. Presentation inom forskningsnätverket Kommunikation i arbetslivet, Stockholms universitet, februari 2019. Mona Blåsjö, Carla Jonsson, Sofia Johansson.

2018

Kommunikation och språk på företaget – kort rapport från ett pågående forskningsprojekt. Återkopplande presentation på ett av de deltagande företagen, november 2018. Mona Blåsjö, Carla Jonsson.

Access to and power over texts in the digital work life. Presentation vid konferensen Nordisco, Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction, Aarhus Universitet, november 2018. Mona Blåsjö. 

Multilingual writing in the global workplace. Presentation på workshoppen “Multilingual writing – Methodologies and concepts across contexts” på MultiLing, Universitetet i Oslo, oktober 2018. Carla Jonsson.

2017

Deltagande i konferensen ALAPP, Applied Linguistics and Professional Practice, Ghent University, november 2017. Mona Blåsjö.

”Den där grejen som jag hade lovat att göra inför morgondagens möte” En chef kommunicerar vid skrivbordet. Presentation vid konferensen Svenskans beskrivning, Uppsala universitet, oktober 2017. Mona Blåsjö, Carla Jonsson, Sofia Johansson.

”Den där grejen som jag hade lovat att göra inför morgondagens möte” En chef kommunicerar vid skrivbordet. Presentation inom forskningsnätverket Kommunikation i arbetslivet, Stockholms universitet, september 2017. Mona Blåsjö, Carla Jonsson, Sofia Johansson.

2016

The discursive power of the digital calendar – a nexus analysis. Presentation vid konferensen Nordisco, Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction, Universitetet i Oslo, november 2016. Inom Invited Panel: Delimiting the object of study in discourse and interaction analysis, ledd av professor Anna-Malin Karlsson, Uppsala universitet. Mona Blåsjö.

Professional Communication and Digital Media. Presentation inom den internationella workshoppen Interpreting practices at the multilingual workplace, ledd av professor Cecilia Wadensjö och professor Gunilla Jansson, Stockholms universitet, april 2016. Mona Blåsjö.

2015

Doing it all at once. Nexus analysis of complex work situations for executives. Presentation vid konferensen ALAPP, Applied Linguistics and Professional Practice, Università degli Studi di Milano, november 2015. Mona Blåsjö.