Digital kalender
Digital kalender. Foto: Mona Blåsjö

Förr var det mest chefer som kallade till möten. Men det digitala verktyget ger ofta olika yrkeskategorier möjlighet att bjuda in andra. Trots att man kan tacka nej till möteskallelser innebär den här digitala användningen att sociala strukturer och roller utmanas.

Även gränsen mellan privat och offentligt utmanas. Många använder jobbkalendern även för privata aktiviteter. Visserligen kan man dölja dem för andra, men då krävs att man vet hur man gör sådana inställningar och vilka konsekvenser olika val får.

Allt fler yrkeskategorier förväntas rapportera vad de använder sin tid till, och en digital kalender kan också ses som ett maktmedel som har samband med denna växande mätbarhet i arbetslivet. All tid ska förses med en kod, som en intervjuad berättar:

– Någon lunch så kom vi in i ett jättedjupt samtal om våra föräldrar och så insåg vi att nu har vi suttit här en timme. Vi skämtade: Vad ska vi lägga det här på? Vilken verksamhetskod?

Det kan också finnas uttalade eller outtalade förväntningar på att anställda ska använda och dela kalendern:

– Det är ingen som säger att du inte får ha en låst kalender, men det är pinsamt när man inte ser folk. Vad håller den där personen på med? Jag ser inte vad den gör. Då skriver du dig inte in i det här samarbetet som du måste vara med i då, säger en annan deltagare.

De anställda i studien berättar också om maktlöshet när kalendern kan ha ändrat utseende och inställningar utan att man vet varför:

– Ibland så har den fått helt och hållet eget liv och ändrat på alla inställningar i Outlook. Helt plötsligt så ser vyn som jag är van vid helt annorlunda ut, säger en av deltagarna i studien.

Anställda berättar också om hur kalendern används inte bara för att boka in möten utan också för att strukturera det egna arbetet:

– Så att jag verkligen avsätter tid, som en extra påminnelse till mig själv när det är något viktigt, säger en av de anställda.

Resultaten presenteras i projektets nypublicerade artikel "Put a meeting in my calendar!" The literacy practice of the digital calendar in workplaces i tidskriften Sakprosa. Intervjuer med nio personer i olika branscher analyserades med medierad diskursanalys, systemisk-funktionell lingvistik och teorier om agency, handlingsutrymme. 

Läs hela artikeln i Sakprosa.