Utländska akademiker i Sverige med examen inom s.k. reglerade yrken kan söka en kompletterande utbildning för att kunna arbeta inom sina yrken i Sverige. Stockholms universitet är en av de största utbildningsanordnarna och ger tre kompletterande utbildningar: för akademiker med utländsk examen till jurist, till lärare (ULV) och för socialt arbete.

Deltagarperspektiv på språklig kompetens

Målet med projektet är att skapa en bedömningsgrupp för de kompletterande utbildningarna inom det humanvetenskapliga området. Som ett stöd för gruppens arbete uppmärksammar projektet ett deltagarperspektiv på den språkliga yrkeskompetens som behövs på lärares och juristers arbetsplatser.

Därför planeras en enkät till lärare och jurister som genomgått tidigare kompletterande utbildningar och som nu arbetar inom sitt yrke. Enkätfrågorna kommer att utgå från en självetnografisk syn på språkliga aktiviteter och litteracitet i förhållande till arbetet som lärare och jurist.

Resultatet blir en validering och ett redskap för bedömningsgruppen att utveckla uppgifter och bedömningskriterier för de språkliga akademiska yrkeskompetenser som ska utvecklas, tränas och bedömas inför och inom utbildningarna.  

 

Gunlög Sundberg. Foto: Pia Nordin
Gunlög Sundberg. Foto: Pia Nordin

Projektledare: Gunlög Sundberg

Projektdeltagare:

  • Helene Fotiadis Forssjö (ansvarig för KU, Juridiska institutionen)
  • Susanna Malm (ansvarig för Utländska Lärares Vidareutbildning ULV, SUSa)
  • Annika Jemteborn (ansvarig för KU, Institutionen för socialt arbete)
  • Theres Bellander, Helén Bodström, Marie Nelson, Eva Nobel, Anna Pousette, Annika Spolin och Azar Raoufi Masouleh vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.
  • Finansiär: Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet. Profilområdesmedel för Internationalisering och migration. Profilområden