Projektledare: Ola Knutsson (KTH)

Medarbetare: Mona Blåsjö, Stina Hållsten (Södertörns högskola)

Finansiär: Vetenskapsrådet

Finansieringstid: 2010–2012