Projektledare: Tomas Riad

Medarbetare: Sara Myrberg

Finansiär: Svenska Akademien, Vitterhetsakademien, med medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Finansieringstid: 20052010