Projektledare: Per Ledin (Örebro universitet)

Medarbetare: Karolina Wirdenäs, Per Holmberg

Finansiär: Vetenskapsrådet (UVK)

Finansieringstid: t.o.m. 2011