Om Tisus: Tisus

Tisus-korpusen är en skyddad korpus som ligger i Korp hos Språkbanken i Göteborg.
Tisus-korpusen

Projektledare: Gunlög Sundberg

Kontaktperson: Peter Lundkvist, peter.lundkvist@su.se