Promotion med Stockholms universitets rektor Kåre Bremer. Foto: Orasis foto
Promotion i Stockholms stadshus. Till höger Stockholms universitets tidigare rektor Kåre Bremer. Foto: Orasis foto
 
 
 
 

Du som ska disputera vid Stockholms universitet ska vara antagen till forskarutbildningen vid universitetet.

Se Disputera vid Stockholms universitet.

Efter disputationen – examensbevis

Ansökan om doktorsexamensbevis gör du på en ansökningsblankett till vilken du ska bifoga skuldfrihetsintyg från studentkåren.

Du själv (disputanden) ansvarar för att institutionen rapporterar in i Ladok att disputation är godkänd samt att samtliga kurser för doktorsexamen är klara. När ladokrapportering är klar skickar du ansökningsblanketten till Studentbyrån.

Se Disputera vid Stockholms universitet.

Framläggning av licentiatavhandling

En licentiatavhandling skrivs för akademisk examen på en lägre nivå än för doktorsexamen, och avhandlingen är inte lika omfattande som en doktorsavhandling. Man disputerar inte utan licentiatavhandlingen läggs fram, men precis som vid en disputation har man en opponent och betygsnämnd.

Riktlinjer för licentiatseminarium

Efter disputationen – promotion för doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamen bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.

Promotionshögtid för nyblivna doktorer

Institutionens disputationer

Vi annonserar kommande disputationer under Forskning och Evenemang.