Persson, Martin

Doktorand

Martin Persson

-

Rum: D 361
Telefon: 08-16 25 79
Fax: 08-15 85 33
E-post: martin.persson@su.se
Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/persson_martin

Doktorand

Martin Persson

-

Rum: D 361
Telefon: 08-16 25 79
Fax: 08-15 85 33
E-post: martin.persson@su.se
Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/persson_martin

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

En bokhög med doktorsavhandlingar Foto: Pia Nordin

Universitetsbiblioteket

Avhandling: Wordmall och att publicera

Doktors- och licentiatavhandlingar
Riktlinjer för utbildning på forskarnivå, HumFak
Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter
Uppklädda studenter håller i fanor i Blå hallen Stadshuset Foto: Clément Morin

Installations- och promotionshögtid för nyblivna doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.

Högre seminarier och kollokvier
Bakom bokhyllan
Biblioteket
Svensk mediedatabas
SU Play
Crosstalks

FB Svefler

facebook
YouTube