Doktorander

Våra doktorander

Under de senaste 15 åren har fler än 30 doktorander disputerat hos oss i nordiska språk. Hos Centrum för tvåspråkighetsforskning är det ca 20 disputerade. Tolk- och översättarinstitutet har sina första doktorander just nu.

Doktorandernas hemsidor eller profilsidor

Kontakt

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
Hus D, plan 36
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter

Promotion för doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.

Biblioteket
Forskningsdatabasen