Två varianter av tjänster

Det finns i huvudsak två varianter av tjänster, som du bestämmer tillsammans med din huvudhandledare:

  • heltid forskarutbildning i fyra år utan undervisning, eller
  • 80 procent + 20 procent institutionstjänstgöring i fem år.

Det är möjligt att ändra fördelningen från en termin till en annan.

 

Pedagogiskt program

Om du väljer att undervisa bör du tidigt under utbildningen delta i institutionens pedagogiska program för doktorander.

Läs mer i Program för pedagogisk introduktion för doktorander (20 Kb) .

Programmet anpassas efter om du har tidigare lärarerfarenhet och/eller lärarutbildning eller inte. I normalfallet ägnar du en termin åt auskultation och en åt att börja undervisa själv med parallell pedagogisk kurs: "UP1", 3 hp, se www.upc.su.se.

Du bör undervisa på kurser som ligger så nära ditt eget forskningsområde som möjligt. 

Du får tillgodoräkna timmarna för auskultation och pedagogisk kurs i den 20-procentiga institutionstjänstgöringen, men inte som poäng inom forskarutbildningen.

Om du inte går kursen blir du inte fullt behörig för lektorstjänst efter disputationen.