Forskning

  Våra forskningsområden

  Våra aktuella forskningsområden inom svenska/nordiska språk kan grupperas under följande tre huvudrubriker, som någorlunda väl täcker den samlade insatsen: Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om det svenska språksystemet.

  Se även Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet för deras forskningsområden.

  Omslag avhandling. Blå olivkvist på vit botten.

  Disputation i nordiska språk 12/2. Johan Christensson: Teacher Identity as Discourse

  Johan Christensson försvarar sin doktorsavhandling i nordiska språk: Teacher Identity as Discourse. A Case Study of Students in Swedish Teacher Education. Disputationen kommer att ske online i Zoom.

  Forskarskolan

  Inom Humanistiska fakultetens forskarskola ger vår institution under läsåret 2017/2018 egna kurser och kurser tillsammans med andra institutioner. Dessutom ansvarar vi för ett tema tillsammans med en annan institution.