Om stationen

Tarfala Research Station (TRS) invigdes officiellt 1961 som en infrastruktur för forskning inom glaciologi och geomorfologi av Institutionen för naturgeografi.

Stationen leds av föreståndare Nina Kirchner tillsammans med vice förståndare Per Holmlund samt stationschef Annika Granebeck. Stationsteamet kompletteras av en forskningsingör Jamie Barnett och en säsongsanställd drifttekniker. Under fältsäsongerna kompletteras teamet även av fältassistenter och kökspersonal. Stationen har även en styrelse och ett externt vetenskapligt råd.

Nina Kirchner och Annika Granebeck, Tarfala forskningsstation. Fotograf Jonathan Strömberg.
Nina Kirchner och Annika Granebeck, Tarfala forskningsstation. Fotograf Jonathan Strömberg.
 

Viktig information inför ditt besök

Är du intresserad av att besöka forskningsstationen? Då är det viktigt att du tar del av vår information på den engelska hemsidan och gör din ansökan i god tid:

About the station

 

Forskning

Du kan läsa om vår forskning i högalpin miljö på vår engelska hemsida.

Our research at Tarfala

 

Kurser och utbildningar

Vid stationen ges sommarkursen Glaciärer och högalpin miljö (GE5003) för studenter från Institutionen för naturgeografi och från andra universitet. Stationen samarbetar även med andra unversitet och högskolor kring utbildningar.

Vy över Tarfaladalen. Läs en utbildning i högalpin miljö! Foto: Per Holmlund.
Läs en utbildning i högalpin miljö! Foto: Per Holmlund.
 

Historik

På vår engelska hemsida hittar du stationens historia från början av 1900-talet och fram till idag.

Our history at Tarfala

 

Jobba vid Tarfala forskningsstation

Varje år anställs ett antal hantlangare och en kock vid stationen. Anställningen varar vanligtvis en månad och innefattar arbete både i fält och vid stationen. 

Tjänsterna annonseras på natgeo.su.se, på Facebook och på Stockholms universitet hemsida en gång per år i januari.

 

Nyhetsbrev

Verksamheten vid Tarfala forskningsstation presenteras i nyhetsbrev.

Tarfala aktuellt September 2021 (891 Kb)

 

Kontakt

Nina Kirchner
Föreståndare Tarfala forskningsstation
E-post: nina.kirchner@natgeo.su.se 

Per Holmlund
Ställföreträdande föreståndare Tarfala forskningsstation
E-post: per.holmlund@natgeo.su.se

Annika Granebeck
Stationschef
E-post: annika.granebeck@su.se

Forskningsingengör
Jamie Barnett
E-post: jamie.barnett@natgeo.su.se

På denna sida