Stockholms universitet logo, länk till startsida

Förskoledidaktik

Förskoledidaktik är utbildningen för dig som vill arbeta med frågor som rör förskola eller barn i förskoleåldern, inom forskning eller som tjänsteman i kommun eller på en myndighet. Förskoledidaktik är ett tvärvetenskapligt ämne som fokuserar på små barns livsvillkor, språk, lek, utveckling och lärande.

Det förskoledidaktiska ämnets kärna rör frågor om förskolebarns livsvillkor, utveckling och lärande i och utanför förskolan. Dessutom ingår förskolan som samhällsinstitution i ett både samtida, historiskt och organisatoriskt perspektiv.

Ämnet vilar på kunskaper som produceras genom forskning. Med olika vetenskapliga metoder studerar du sådant som rör barns välbefinnande, språkande, estetiska uttrycksformer och lek. Det ingår också frågor om omsorg om barn och barns utveckling och lärande.

Inom förskoledidaktik finns ett stort intresse för etiska och barnrättsliga perspektiv. Samt frågor om hur man i förskolan arbetar med sitt samhällsuppdrag på olika vis. I ämnet ingår också kunskap i hur lagar, läroplanen, politiska beslut och strukturella villkor påverkar förskolan, förskolläraryrket och barnen. Både historiskt som i nutid.

Ämnet präglas av användandet av många olika teorier och metoder, för att producera den kunskap som kan göra skillnad i förskolan och ligga till grund för samhälleliga beslut.


Arbetsmarknad och karriär

Kunskaper från förskoledidaktisk forskning är centralt för Förskollärarprogrammet. En examen i förskoledidaktik på magister-, master- eller licentiatsnivån kan leda till arbete med att utbilda blivande förskollärare. Endera som adjunkt (lärare) eller som lektor (disputerad doktor).

Studier i förskoledidaktik kan också leda till arbeten inom kommun och stat. Till exempel med pedagogiskt utvecklingsarbete, utvärdering och olika tjänstemanna- och chefstjänster.


Utbildningar inom ämnet

Examen

Förskoledidaktik är inte ett huvudområde, men kan ingå som valfria kurser i en kandidatexamen med annat huvudområde. Innehållet finns dock i professionsutbildningen till förskollärare.

Mer information på su.se/examen


Forskning inom ämnet

Forskning inom ämnet förskoledidaktik omfattar tvärvetenskapliga studier av barn och ungdomar i dagens och gårdagens samhälle. Både i historiska perspektiv och in i framtiden, ämnesspecifika och världsomspännande.

Förskoledidaktisk forskning:

  • Historiska studier
  • Utvecklingens och lärandets ekologier
  • Visuell, estetisk och etisk kunskapsproduktion
  • Professionsstudier
  • Interventionsstudier
  • Värden, mångfald, jämställdhet och hållbarhet