Stockholms universitet logo, länk till startsida

Mellanöstern- och Nordafrikastudier

Intresset för Mellanöstern och Nordafrika har ökat i takt med den senaste utvecklingen i regionen. Det har lett till ett ökat behov av personer med kunskap om regionens samtida utveckling samt kunskap i det arabiska språket.

Inom ramen för Mellanöstern- och Nordafrikastudier studerar du regionens historia, religioner, samhällsliv, litteratur, kultur, media, ekonomi och politik, samt får övning i forskningsmetodik och kritiskt tänkande.


Arbetsmarknad och karriär

De flesta som läser Mellanöstern- och Nordafrikastudier har kombinerat sina studier med andra ämnen som till exempel statsvetenskap, företagsekonomi, etnologi, pedagogik, sociologi, historia eller språkstudier i arabiska. Genom det har de fått jobb inom svenska myndigheter som Migrationsverket eller Sida, inom handel och media eller vid internationella organisationer, men också som tolkar, bland annat inom rättsväsendet.


Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i Mellanöstern- och Nordafrikastudier kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i Mellanöstern- och Nordafrikastudier läser du masterprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.


Forskning inom ämnet

Vid Stockholms universitet bedrivs forskning inom litteratur, historia, politik och sociolingvistik.