Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stöd till dig som har en idé

Har du en idé du vill utveckla eller gå vidare med men vet inte hur du ska göra? Vi på SU Innovation kan hjälpa dig.

Hos oss kan studenter, doktorander, forskare och lärare få hjälp med att utveckla sina idéer. Här förklarar vi vilka olika former av stöd som erbjuds.

Det är din idé och det är du som vet bakgrunden till den och dina förhoppningar om utveckling. Vi på SU Innovation kan hjälpa dig med hur du tar din/dina idéer vidare, till exempel genom olika former av samarbeten, utveckling av produkter eller start av företag.

Vi ger också råd i frågor som handlar om rättigheter, avtal, presentation- och skydd av idéer, strategier, finansieringsmöjligheter samt idé- och affärsutveckling. 

Innovationsrådgivning genomförs i samarbete med organisationen Drivhuset och genom Drivhuset kan du få hjälp att komma igång med din idé och strukturera utvecklingsprocessen.  

Boka en tid med Drivhuset   

Affärsutvecklingsprogrammet är för dig som har en idé som har potential att utvecklas till ett företag eller innovation. Programmet är i sin tur inkörsporten till den nyetablerade förinkubatorn.

Affärsutvecklingsprogrammet inleds med allmän rådgivning och diskussion kring din idé, för att sedan gå vidare mot att testa idén mot kunder och marknaden. Om idéen visar sig vara hållbar finns det möjlighet att gå vidare och söka till den nya förinkubatorn.

I förinkubatorn får du möjligheten att tillsammans med andra entreprenörer utveckla och konkretisera din idé ytterligare. Det kan till exempel handla om att utveckla tekniken eller tjänsten, skapa en fungerande prototyp eller att bygga ett effektivt team. Parallellt fortsätter arbetet med att kartlägga och analysera marknaden. Alla deltagare i förinkubatorn erbjuds kostnadsfria arbetsplatser och mötesrum under fyra månader. Viss finansiering för att utveckla idéerna finns också att tillgå.

I anslutning till affärsutvecklingsprogrammet och förinkubatorn erbjuds workshops, seminarier, co working-sessioner. Nystartade företag med anknytning till universitetet kan söka startkapital hos SU Holding AB. SU Holding är ett företag med nära koppling till Stockholms universitet.

Här kan du läsa mer om SU Holding

Detta ingår i affärsutvecklingsprogrammet och förinkubatorn:

  • Rådgivning och stöd.
  • Strukturerad process.
  • Affärsutvecklingsstöd.
  • Workshops, seminarier och co-working
  • Arbetsplats i villa Bellona.
  • Ekonomiskt stöd i form av expertis.

Vill du höra mer om hur du söker till affärsutvecklingsprogrammet? ​​​​​​

Boka en tid med Drivhuset

Är du mer generellt intresserad av frågor som rör entreprenörskap eller att utveckla idéer så arrangeras ett flertal olika inspirationsaktiveter öppna för dig som student. Det kan till exempel handla om olika former av seminarier, tävlingar och hackathons.
Venture Cup är till exempel en regelbundet återkommande affärsidétävling som arrangeras av Sveriges lärosäten och som är öppen för alla studenter på Stockholms universitet.

Läs mer om Venture Cup 

SU:s samarbetspartner Drivhuset arrangerar seminarier och aktiviteter bland annat på Stockholms universitet. Aktuellt program hittar du på följande sida:

Drivhuset Stockholm

Vill du veta mer om aktuella och kommande aktiviteter så kan du anmäla dig till Stockholms universitets nyhetsbrev om innovation. Nyhetsbrevet produceras av SU Innovation och utkommer några gånger per termin.

Anmäl dig till SU Innovations nyhetsbrev

Stockholm universitet är en medlemsskolorna i Stockholm School of Entrepreneurship SSES. SSES erbjuder flera olika poänggivande utbildningar inom entreprenörskap. Är du student vid SU är du välkommen av att ta del av SSES kursutbud.

På SSES kurser kan du tillsammans med studenter från KTH, KI, Handelshögskolan och Konstfack lära dig mer om hur man kan skapa och utveckla idéer, innovationer eller om entreprenörskap mer generellt.

Läs mer om SSES

Stockholms universitet är tillsammans med KTH, KI och Södertörns högskola en av grundarna av Openlab. Openlab är experter på utmaningsdriven samhällsinnovation i Stockholmsregionen och erbjuder Design Thinking-utbildning på avancerad nivå för bland annat SU:s studenter. 

I Openlabs kurser arbetar du i interdisciplinära team med skarpa case från Openlabs partners, med praktiska kreativa övningar och verktyg.

Läs mer om Openlab

Om SU Innovation

SU Innovation är Stockholms universitets samlade innovationsstöd och består av Innovationskontoret, SU Inkubator AB och SU Holding AB.

Läs mer om SU Innovation


Låt dig inspireras

I de här två filmerna berättar SU-alumnerna Carolin Solskär och Carl-Johan Alkstål om sina erfarenheter av SU Innovation.
 

 


SU-alumnen Carolin Solskär berättar om vilket stöd hon fått från SU Innovation. Filmen är från Starta eget-dagen 2018.

 

 


SU-alumnen Carl-Johan Alkstål, VD och medgrundare av Railtic, berättar om hur en affärsidé som syftar till att få människor att åka mer tåg istället för att flyga, utvecklades med stöd från Innovationskontoret.


Kontakt

Samverkansavdelningen
E-post: 
innovation@su.se