Stockholms universitet logo, länk till startsida

Få behörighet

Det finns flera vägar till att få din behörighet som förskollärare och lärare. Vilken väg just du ska ta beror på dina förkunskaper och tidigare erfarenheter.

Undervisning i mellanstadiet
Foto: Katja Kircher, Mostphotos
 

Du ansöker om din lärarlegitimation på Skolverket. På Skolverkets webbplats finns utförlig beskrivning om reglerna kring lärarlegitimation. För att du ska få din legitimation ska du ha examensbevis. Examensbeviset ska vara från en utbildning som ger dig behörighet att arbeta på det stadie och inom de ämnen som du söker din legitimation för.

En legitimation krävs för att lärare och förskollärare självständigt ska få sätta betyg och för att kunna bli tillsvidareanställda. Även fritidslärare behöver legitimation för att undervisa och ansvara för fritidshemmet.

Du ansöker om lärarlegitimation på Skolverket

På Skolverkets webbplats beskrivs reglerna kring lärarlegitimation utförligt

Kontaktuppgifter vid Stockholms universitet om du har frågor om lärarlegitimation

 

När du är klar med dina studier och vill ta ut din examen ska du ansöka om examensbevis vid det lärosäte som ansvarar för din lärarutbildning. Examensbeviset behövs för att kunna ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Om du avslutade din utbildning vid Stockholms universitet eller vid tidigare Lärarhögskolan i Stockholm, se examensregler

 

Du vill slutföra din påbörjade lärarutbildning. 

Du påbörjade din lärarutbildning efter hösten 2001

Om du påbörjade din lärarutbildning hösten 2001 eller senare bör du kontakta ansvarig programansvarig institution för att få reda på vad du ska göra för att bli klar med din utbildning.

Kontaktuppgifter till studievägledare vid programansvariga institutioner

Du påbörjade din lärarutbildning före hösten 2001

Om du påbörjade din lärarutbildning före 2001, kan du omfattas av Vidareutbildning för de som saknar lärarexamen, VAL. Börja med att ta reda på ifall du omfattas av VAL.

Om Vidareutbildning för de som saknar lärarexamen, VAL och kontaktuppgifter

Om du inte omfattas av VAL, kan du kontakta Studentavdelningen för vägledning om vart du ska vända dig. 

Kontaktuppgifter till Studentavdelningen

 

Om du redan har en akademisk examen inom ett skolämne kan du läsa kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, för att bli behörig ämneslärare för årskurs 7-9 eller på gymnasiet.

Läs om ämneslärare och KPU

 

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL, är för dig som redan jobbar som lärarare men saknar behörighet. Du kompletterar din utbildning med det du behöver och får en lärarexamen.

Information om Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL, för att få en lärarexamen

 

Om du vill arbeta som lärare i Sverige och har en utländsk lärar- eller förskollärarexamen, eller en ämnesexamen som motsvarar ett svenskt undervisningsämne, kan du komplettera din tidigare utbildning inom Utländska lärares vidareutbildning, ULV. 

Information om Utländska lärares vidareutbildning, ULV, för att få en lärarexamen

Du som har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen och är behörig att arbeta som lärare utomlands kan ansöka om legitimation hos Skolverket. 

Kontakta Skolverket om du har en utländsk lärarexamen

 

Du som redan har yrkeserfarenhet och vill undervisa på gymnasieskolans yrkesprogram eller på komvux, folkhögskolor, yrkeshögskolan eller studieförbund kan läsa till yrkeslärare.

Information för att bli yrkeslärare

 

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. Lärarlyftet erbjuder behörighetsgivande kurser för lärare i många ämnen och skolformer. Du får möjlighet att läsa hela eller delar av speciallärarutbildningen för lärare.

Information om Lärarlyftet

Lärarlyftskurser som ges vid SU

Om du vill utöka din behörighet på egen hand, eller bli behörig i ämnen och årskurser som inte täcks av Lärarlyftet, kan du söka fristående kurser.

Sök bland universitetets alla kurser i den webbaserade kurskatalogen

Ta kontakt med studievägledare vid din programansvariga institution eller kontakta studievägledare på berörd ämnesinstitution, för att säkerställa att du väljer en kurs som paasar in på det du vill kunna göra.

Kontakta studievägledare som kan lärarutbildningarna

 

Olika lärarutbildningar finns beroende på dina önskemål.

För dig som vill bli lärare

För dig som vill vidareutbilda dig som lärare

Genom att läsa enstaka korta kurser kan du känna efter ifall lärarutbildningarna är något för dig. Oberoende tidigare lärarerfarenhet är du välkommen att läsa kurserna. Inom projektet Fler vägar in kan du hitta kurser med flexiblelt upplägg som du senare ska kunna tillgodoräkna i ett förskollärar- eller lärarprogram. Utbudet av kortare kurser uppdateras löpande.

Se kursutbudet för Fler vägar in vid SU

Se hela kursutbudet för Fler vägar in

Du ansöker till kurserna via antagning.se

På denna sida