Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kontakt lärarutbildningarna

Lärarutbildningarna finns vid flera institutioner med olika kompetenser. Se kontaktuppgifter till våra studievägledare och andra som kan hjälpa dig på våra lärarutbildningar.

Undervisning i lågstadieklass
Foto: Katja Kircher, Mostphotos

 

Vi finns här för dig

Lärare är ett av de viktigaste yrkena som finns. Som lärare är du med och formar framtidens samhälle. Vi behöver dig och vi finns här för dig. Hör av dig till oss så kan vi hjälpa till med dina frågor om lärarutbildningarna. 

Det finns flera vägar till att få behörighet som förskollärare och lärare. Vilken väg just du kan ta beror på dina förkunskaper och tidigare erfarenheter. Välkommen att kontakta oss för vägledning!

Besvara frågorna och skicka till e-post: flervagarin.lararvgl@su.se

  • Ditt namn, personnummer (om du har tidigare studiemeriter i Ladok) och din e-post.
  • Vad vill du veta mer om? Fler vägar in, VAL eller ULV?
  • Vilken examen är du intresserad av? Förskollärare, Grundlärare F-3/4-6/Fritidshem eller Ämneslärare?
  • Är du idag verksam som lärare eller förskollärare och undervisar enligt svensk läroplan? Ja/Nej/Vet ej
  • Beskrivning av din erfarenhet som lärare eller förskollärare och vilka ämnen/årskurser du vill bli behörig i.
     

Förskollärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

Besöksadress: Svante Arrhenius väg 21A, plan 2, rum 255

Studievägledare: Maria Forssell
E-post: studentexpedition@buv.su.se

www.buv.su.se

Grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 

Institutionen för språkdidaktik (ISD)

Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, hus E, plan 9

Studievägledare: Shona McLean
E-post: studievagledare@isd.su.se

www.isd.su.se

 

Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6
 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Besöksadress: Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P, rum 419

Studievägledare: Kristina Norhammar
Telefon 08-1207 6482
Telefontid: Måndagar kl. 9.30-11.00
E-post: studievagledning@mnd.su.se

www.mnd.su.se

 

Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem
 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

Besöksadress: Svante Arrhenius väg 21 A, plan 2, rum 254

Studievägledare: Pia Engberg
E-post: studentexpedition@buv.su.se

www.buv.su.se

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom samhällsvetenskap och humaniora
 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Besöksadress: Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P, Studentexpedition plan 3
Studievägledare: Nasrin Sulemani och Johanna Fryksmark
Telefon: 08-1207 6511
E-post:  studievagledning@hsd.su.se

www.su.se/hsd

 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik
 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Besöksadress: Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P, rum P411

Studievägledare: Elvira Bergquist
Telefon 08-1207 6600
Telefontid: Måndagar kl. 9.30-11.00
E-post: studievagledning@mnd.su.se

www.mnd.su.se

Studievägledning Stockholms universitet
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Stockholms konstnärliga högskola

E-post: studieinfo@uniarts.se

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter.

Kontakta oss på e-post: lararlyftet@su.se

 

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Kontakta institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska som har kursen Finska för modersmålslärare.

E-post: studievagledare@finska.su.se

www.su.se/slabafinety

Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)

Kursansvariga

Eva-Maria Ahlquist
E-post: eva-maria.ahlquist@edu.su.se 

Per Gynther
E-post: per.gynther@edu.su.se

Studievägledare

Nikolaj Jacobsen
E-post: nikolaj.jacobsen@edu.su.se

www.edu@su.se

Specialpedagogiska institutionen

Besöksadress: Frescati Hagväg 14, plan 2 (1 trappa)

Studievägledare: Kristina Salenstedt Linder
Telefon: 08-1207 6433
Telefontider: Tisdagar 10.00–11.00 och torsdagar 10.00-11.00
Besökstider: Enligt överenskommelse.
E-post: studievagledare@specped.su.se

www.specped.su.se

Specialpedagogiska institutionen

Besöksadress: Frescati Hagväg 14, plan 2 (1 trappa)

Studievägledare: Kristina Salenstedt Linder
Telefon: 08-1207 6433
Telefontider: Tisdagar 10.00–11.00 och torsdagar 10.00-11.00
Besökstider: Enligt överenskommelse.

E-post: studievagledare@specped.su.se

www.specped.su.se

Har du frågor om uppdragsutbildning vid Stockholms universitet kan du vända dig till Sektionen för uppdragssamordning som hjälper dig att hitta rätt. 

E-post: susa@su.se

De flesta institutionerna erbjuder uppdragsutbildning

Forskningen bedrivs vid institutioner och centra. Du hittar kontaktuppgifter till de du behöver få tag på där den forskning som du är intresserad av utövas. Här ser du länkar som går till information om forskning inom lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.

www.su.se/ulv

För frågor om lämplighetsprov:

E-post: llp@su.se

Kontakta i första hand den som är VFU-ansvarig på din förskola/skola alternativt VFU-samordnaren i din kommun. 

Yrkeslärarprogrammet
 

Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)

Studievägledare: Eva Ahlzén
Telefon: 08-16 31 45
E-post: eva.ahlzen@edu.su.se
Studentexpedition:studieinfo.edu@su.se

www.edu.su.se

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk
 

Institutionen för språkdidaktik (ISD)

Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, hus E, plan 9

Studievägledare: Tomas Brännmark
E-post: studievagledare@isd.su.se

www.isd.su.se

 

Ämneslärarutbildning med KPU- matematik, naturvetenskap och teknik
 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Besöksadress: Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P, rum P411

Studievägledare: Elvira Bergquist
Telefon 08-1207 6600
Telefontid: Måndagar kl. 9.30-11.00
E-post: studievagledning@mnd.su.se

www.mnd.su.se

 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot humaniora eller samhällsvetenskap
 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Besöksadress: Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P, Studentexpedition plan 3

Studievägledare: Nasrin Sulemani och Johanna Fryksmark
Telefon: 08-1207 6511
E-post: studievagledning@hsd.su.se

www.su.se/hsd

 

Samarbete med andra lärosäten

(Ämneslärarstudenter med idrott, musik och dans)
 

Om du har frågor om ämneslärarprogrammet där Stockholms universitet samarbetar med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Kungliga musikhögskolan (KMH) och Stockholms konstnärliga högskola (SKH), kontakta:

Stockholms universitet
E-post: fhs@su.se

Gymnastik- och idrottshögskolan, (GIH)

Kungliga musikhögskolan (KMH)

Stockholms konstnärliga högskola, (SKH), Ämneslärare i dans

 

Få behörighet

Det finns flera vägar till att få din behörighet som förskollärare och lärare. Vilken väg just du ska ta beror på dina förkunskaper och tidigare erfarenheter.

Se vad som stämmer in för dig


 

Vägledning kring lärarlegitimation

Lärarstudenter ska i första hand kontakta studievägledaren vid sin programansvariga institution. Annars finns möjlighet att kontakta Robert Standar som är studie- och karriärvägledare för lärarlegitimationsfrågor.

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B. Kölapp på entréplan (till vänster om trappan). Väntrum en trappa upp på plan 3.

Telefontid: Kl.09.00- kl.10.00 på tisdagar och torsdagar.  (Obs. Telefontid 9-10 på anknytning 3588 torsdagen den 21 oktober är inställd.)
Telefon: 08 - 16 35 88 
Besökstider: Enligt överenskommelse.
E-post: lararlegitimation@su.se

 


 

Hitta till lärarutbildningarna

Karta över lärarutbildningarna

Kartan visar var de programansvariga institutionerna ligger på campus samt samordningen för Utländska lärares vidareutbildning, ULV och Vidareutbildning av lärare som saknar lärar- och förskollärarexamen, VAL.

Karta över lärarutbildningarna på campus

 

Hitta rätt vid SU

Campus och byggnader vid Stockholms universitet


 

Prenumerera på kursutbud

Håll dig uppdaterad om kursutbudet för lärare och lärarstudenter vid Stockholms universitet genom att prenumerera på utskick från oss.

Intresseanmälan för kursutbud

På denna sida