Stockholms universitet har tillsammans med Umeå universitet och Uppsala universitet tilldelats medel av Vetenskapsrådet för att starta en forskarskola för förskollärare.

Forskarutbildningen ska utveckla förskolans kunskapsbas, speciellt inom områdena barns språkliga och matematiska utveckling samt öka antalet förskollärare på forskarnivå. Utbildningen ska erbjuda förskollärare möjlighet att delta i utbildning på forskarnivå så att de inom en sammanlagd tid av om 5 terminer ska kunna uppnå en licentiatexamen.

www.buv.su.se/forskarskola