Ansvarig för forskarskolan är professor Gunnar Åsén vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Uppsala universitet, Umeå universitet och Högskolan Dalarna ingår även. 10 licentiander ingår i forskarskolan.