Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
lek DN nyheter

”Lek borde genomsyra hela samhället”

Ylva Andersson adjunkt i drama vid institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) intervjuas i Dagens Nyheter.

so didaktik nr 3

Nytt nummer av SO-didaktik ute – nr 3 2017

Det tredje numrets tema är begreppsparet aktör och struktur, samt frågan om hur SO-ämnena kan bidra till elevernas handlingsberedskap.

forsknig lärlabbet

Forskning i klassrummet - Teori i praktiken

Inger Eriksson prefekt vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) och Thérèse Halvarson Britton, doktorand på HSD är intervjuade av Lärlabbet.

Nytt kandidatprogram i drama.

Lägesrapport

Kandidatprogrammet i estetiska ämnens didaktik – drama/teater startade hösten 2016 och nu har den nya utbildningens första halvår utvärderats. Vad har fungerat bra och vilka utmaningar har funnits under den här tiden?

Johan Sandahl intervju

Vad innebär det att kunna samhällskunskap?

Johans forskningsintressen rör undervisning historia, samhällskunskap och geografi i gymnasiet och grundskolans senare år – särskilt hur undervisningen kan ses som en del av elevernas medborgarbildning.

kurshemsidor förstasidan
Medieverkstan
facebookbild