Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
SO-didaktik nr 1 2016

Ny nätbaserad tidskrift om SO-didaktik

SO-didaktik är en ny tidskrift som inriktar sig på undervisning i de fyra ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap. Det har saknats en svenskspråkig plattform där lärare, forskare och andra kunniga och intresserade delger sina erfarenheter och kunskaper.

Foto: Eva Dalin

Kort om HSD

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) inledde sin verksamhet 1 januari 2016. HSD tillhör den Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och är en sammanslagning av Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik och Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik samt Medieverkstan från Institutionen för språkdidaktik.