Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Utrymning

Utrymningsövning i hus P genomförd

Måndagen 26 september genomfördes en utrymningsövning. Det var alltså inte ett skarpt larm som tjöt i lokalerna.

Antagning.se

Sök kurser och program vid HSD inför vårterminen

Sökperioden är 15 september till och med 17 oktober.

Inger Eriksson. Foto: Daniel Saba

Stort intresse för utvecklad samverkan

Lärarutbildningsportalen skriver om vikten av att ta reda på vilka behov och intressen som skolhuvudmännen faktiskt har och professor Inger Eriksson vid HSD berättar om arbetet som pågår inom området.

Sök program och kurser på HSD

Till utbildningskatalogen

SCHEMA, LITTERATUR, KURSPLAN

Kurshemsidor VT16
Internwebb
Medieverkstan