Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Robert Jackson

Professor Robert Jackson kommer att tilldelas ett hedersdoktorat

Han får hedersdoktoratet för hans bidrag till utbildning om religioner och trosuppfattningar i en interkulturell kontext i Norge och internationellt.

Inger

Ny prefekt vid HSD

Den 16 december beslutade rektor Astrid Söderbergh Wedding att utse professor Inger Eriksson till prefekt vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).

Mattias intervju

Intervju med doktoranden Mattias Björklund

I denna intervjufilm, berättar den nya doktoranden Mattias Björklund om sitt forskningsområde och vad han ser fram mot under doktorandtiden.

Sök program och kurser på HSD

Till utbildningskatalogen
Kurshemsidor VT16
Medieverkstan
Internwebb